Bierproeven door Jan Emmen en Rinus Krijnen

Tussen 1979 en eind jaren 80 hebben Jan Emmen en Rinus een 180-tal bieren geproefd. Daarnaast hebben ze er ook een aantal zelf gebrouwen (en eveneens geproefd). Van al deze proeverijen zijn destijds verslagen gemaakt door Ans, de vrouw van Jan. U kunt de bieren selecteren op zowel alfabet als land van herkomst.

Inleiding

Al duizenden jaren drinken mensen bier en sinds mensenheugenis is het volksdrank nummer één. En daarmee willen we de historische wapenfeiten laten voor wat ze zijn. Tenslotte heeft elk bier zijn eigen geschiedenis, waarop wij - indien wij er het één en ander over te weten gekomen zijn - bij de behandeling per bier op terug zullen komen.

Onze gezamenlijke biergeschiedenis begint in 1979. Na jarenlang ons slechts alleen tegoed te hebben gedaan aan pils in de plaatselijke horeca, besloten wij om maar eens iets anders te proeven, aangezien we onze reputatie niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte op het gebied van bier wilden ophouden.

Onze bierervaringen gingen gelijk op met met een trendverandering op biergebied in het algemeen. Was het in het begin nog weleens moeilijk om een buitenlands of bijzonder pintje te vinden; thans is de keuzemogelijkheid zeer groot en worden we geconfronteerd met telkens nieuwe of opnieuw in omloop gebrachte bieren.

Wat hebben we vanaf 1979 gedaan? Ongeveer één keer per week kwamen wij samen en dronken na het nuttigen van van twee koppen koffie drie flesjes van eenzelfde bier. Deze werden getoetst aan door ons van tevoren gestelde criteria. Deze criteria zijn : smaak, geur, kleur, schuim etc. Al onze bevindingen zijn genotuleerd door Ans -de vrouw van Jan- en hier is het resultaat van bijna 10 jaar drinken en ongeveer 180 avonden gelukzalige of verkrampte gezichten trekken -niet alle bieren zijn even lekker. Onze verslagen zijn subjectief, aangezien wij vooral in het begin volhardend elk bier vergeleken met gewoon pils, terwijl vele bieren zelfs geen gelijkenis vertonen met de Nederlandse pilsener bieren.

Na tientallen verschillende biersoorten gedronken te hebben sta je gelukkig wel veel onbevangener tegenover het nieuwe bier wat voor je neus verschijnt en kun je wel spreken van een toenemende mate van deskundigheid. Je kunt dan zelfs bepaalde typerende eigenschappen proeven en onderscheiden. Wij hebben echter nooit meerdere soorten bier (uitgezonderd pils) naast elkaar gedronken, dus van rechtstreekse vergelijkingen kun je niet spreken. Later (na ongeveer 75 bieren te hebben geprobeerd) hebben wij in onze verslagen de smaak van een gewoon pilsje achteraf opgenomen.
De resultaten hiervan zijn dikwijls ronduit verassend. Hoe dan ook, het blijft een verslag van twee mensen met -toevallig- een ongeveer gelijke smaak en zoals algemeen mag worden vastgesteld, valt er over smaak niet te redetwisten. Daarom zijn de door ons verkondigde wijsheden geen referentiekader voor de genoemde bieren. Wij willen dus in het geval er sprake is van negatieve uitspraken over bepaalde bieren de brouwers niet beledigen vanwege hun slechte smaak of bereidingswijze.

Al met al proberen wij uw interesse te wekken voor de enorme verscheidenheid van volksdrank nummer één, waarvan u gemiddeld bijna 100 liter per jaar door uw keel laat stromen.

Veel plezier met onze verslagen!

Rinus Krijnen en Jan Emmen


                                                                                                                                                      © 2017 Alle rechten voorbehouden